خروج دستگاه بسته بندی علوفه ذرت 500 کیلویی KOMEL از گمرک بازرگان ایران