بارگیری دستگاه بسته بندی 70 تا 100 کیلویی KOMEL به همراه سمپاش 2000 لیتری توربولاینر باغی