بارگیری و ارسال یک دستگاه بسته بندی علوفه 500 کیلویی Komel- استوک مدل 2021 - به مقصد ایران-گمرک غرب تهران