فروش و ارسال دستگاه بسته بندی 500 کیلویی KOMEL بمقصد ایران ،‌گمرک شهریار