شنبه 30 تیر 1403
آخرین به‌روزرسانی : شنبه 26 اسفند 1402
توسعه علوفه سیلویی خصیل ، گامی در جهت کاهش مصرف آب

توسعه علوفه سیلویی غلات، گامی در جهت کاهش مصرف آب

ایران در منطقه خشک و فراخشک جهان قرار دارد و با تغییرات اقلیمی، دما در فصل تابستان افزایش می‌یابد. این افزایش دما باعث افزایش تبخیر و تعرق در فصل تابستان می‌شود. بنابراین، بخش زیادی از آب مصرفی در مزارع برای تبخیر و تعرق صرف می‌شود. یک راه حل برای کاهش مصرف آب در تولید علوفه، استفاده از علوفه سیلاژ غلات پاییزه است.

لیست مطالب این بخش:

در ادامه مطالب فوق بررسی خواهند شد.

برای دریافت اطلاعات در مورد دستگاه بسته بندی علوفه و دستگاه سیلاژ علوفه، قیمت خرید دستگاه بسته بندی علوفه و مشاوره خرید کافی است با مدیر فروش شرکت جناب آقای مهندس مردانی با شماره همراه 09121537060 تماس بگیرید و یا از طریق پیام رسان ایتا و واتساپ به ایشان پیام ارسال نمایید.

کلمات کلیدی: قیمت دستگاه سیلاژ علوفه,قیمت دستگاه بسته بندی علوفه,فروش دستگاه سیلاژ علوفه,فروش دستگاه بسته بندی علوفه,خرید دستگاه سیلاژ علوفه,خرید دستگاه بسته بندی علوفه,دستگاه بسته بندی علوفه,دستگاه سیلاژ علوفه,دستگاه سیلاژ ذرت علوفه ای,دستگاه سیلاژ تفاله مالت,دستگاه سیلاژ ذرت,دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای,قیمت دستگاه سیلاژ ذرت علوفه ای,قیمت دستگاه سیلاژ,فروش دستگاه سیلاژ,دستگاه سیلاژ تفاله چغندرقند,دستگاه بسته بندی تفاله چغندرقند ,دستگاه سیلاژ یونجه,قیمت دستگاه سیلاژ یونجه,فروش دستگاه سیلاژ یونجه,قیمت دستگاه سیلاژ مالت علوفه ای,خرید دستگاه سیلاژ یونجه

ضرورت توسعه علوفه سیلویی در ایران چیست؟

ایران در منطقه خشک و فراخشک جهان قرار دارد و با تغییرات اقلیمی، دما در فصل تابستان افزایش می‌یابد. این افزایش دما باعث افزایش تبخیر و تعرق در فصل تابستان می‌شود. بنابراین، بخش زیادی از آب مصرفی در مزارع برای تبخیر و تعرق صرف می‌شود. یک راه حل برای کاهش مصرف آب در تولید علوفه، استفاده از علوفه سیلاژ غلات پاییزه است. با کاشت غلات زمستانه و لگوم ها به عنوان منابع جدید علوفه در فصول پاییز، زمستان و اوایل بهار، نه تنها با کمترین مقدار تبخیر و تعرق روبرو خواهیم شد، بلکه همچنین از نزولات آسمانی ذخیره شده در خاک (آب سبز) استفاده خواهد شد. در برنامه تولید علوفه زمستانه، محصولاتی مانند جو، ترتیکاله و یولاف برای تامین نسبت مناسب هیدرات کربن و گروه ماشک ها برای تامین نسبت مناسب پروتئین برای تولید سیلاژ با کیفیت بالا استفاده می‌شود. در شرایط دیم، تولید علوفه زمستانه با استفاده از غلات زمستانه یکساله و چند ساله به صورت خالص یا مخلوط با لگوم در مناطق با بارندگی حداقل 350 میلی‌متر در سال و پراکنش زمانی مناسب امکان‌پذیر است. تخمین زده می‌شود که مقدار تولید علوفه غلات زمستانه به صورت خالص یا مخلوط با گروه ماشک ها حدود 35 تا 45 تن در هکتار است. بهره‌وری آب در این سیستم تولید علوفه حدود 12 تا 14 کیلوگرم علوفه سیلاژ به ازای هر مترمکعب آب است.

کشت غلات زمستانه چیست؟

مدیریت مزارع غلات تولید علوفه شامل کاشت، داشت و برداشت آنها با مدیریت مزارع تولید دانه متفاوت مى باشد. مزارع علوفه اى غلات زمستانه که به صورت خالص یا مخلوط با لگومها شامل ماشک، خلر و .... کاشته مى شوند، ممکن است به چراى مستقیم، تولید سیلاژ یا علوفه خشک اختصاص پیدا کند. بین غلات زمستانه و ارقام هر کدام از این غلات تفاوت هایى به لحاظ خصوصیات رشدى، کمیت علوفه، کیفیت علوفه، قابلیت چرا و رشد مجدد وجود دارد.

به طور کلى غلات زمستانه با سه هدف علوفه اى که شامل موارد:

الف- چراى مستقیم دامهاى سبک و سنگین در فصل زمستان و بهار

ب- تولید علوفه خشک و مصرف آن در زمان کمبود شدید علوفه

ج- به منظور تولید سیلاژ و مصرف آن طى فصل بهار و تابستان مى باشد.

رشد خیلى خوب غلات زمستانه در فصل پاییز و زمستان و برداشت آن در اوایل بهار موجب میشود که کمبود علوفه تازه و سیلویى در فاصله اوایل فصل بهار تا آماده شدن سایر علوفه ها را پر مى کند، به طوریکه تداوم تولید علوفه در طول فصل سال حفظ خواهد شد. غلات زمستانه از جمله محصولات زراعى هستند که علاوه بر مقاومت هاى نسبى به شرایط خشک و بعضا شور، توانایى رشد در فصل پاییز و زمستانه را داشته و در ابتداى فصل بهار به صورت سیلویى یا تک چین برداشت مى شوند.

به طور کلى کشت غلات زمستانه به منظور تولید علوفه هم در شرایط فاریاب و هم در شرایط دیم امکان پذیر است. با مدیریت تغذیه ازت در مزارع غلات زمستانه که به منظور تولید علوفه کشت مى شوند، امکان یکبار چراى مزارع غلات زمستانه در زمان پنجه زنى و سپس یک مرحله برداشت سیلویى در زمان آبستنى بوته تا مرحله ظهور خوشه وجود دارد. از مزایاى دیگر کشت غلات زمستانه در دیمزارها به منظور چراى دامهاى سبک، کاهش فشار ناشى از چراى بى رویه بر روى مراتع دائمى است، به طوریکه با ایجاد چراگاه هاى مصنوعى غلات زمستانه، بازه زمانى کافى براى رشد رویشى و زایشى مراتع دائمى را فراهم آورده و ضمن حفظ ذخایر ژنتیکى موجبات بهره ورى بهتر از مراتع دائمى را فراهم مى آورد.

کشت غلات زمستانه به منظور تولید علوفه مى تواند قسمتى از برنامه تجدید حیات مراتع تخریب شده باشد. به طوریکه فراهم بودن علوفه غلات زمستانه در اوایل فصل بهار فشار ناشى از چرانیدن مراتع را کاهش میدهد. علوفه غلات زمستانه اگرچه معمولا به لحاظ محتوى پروتئین خام بالاتر از علوفه سیلویى ذرت است، ولى به لحاظ میزان انرژى متابولیسمى از علوفه سیلویى ذرت سیلویى کمتر است.

در بین غلات زمستانه، علوفه زمستانه جو اگر در مرحله شیرى شدن دانه ها برداشت شود، به لحاظ کیفى در بالاترین سطح قرار گرفته و حتى با علوفه سیلویى ذرت برابرى مى کند. وقتى غلات زمستانه در مرحله آخر شیرى به منظور تولید علوفه سیلویى برداشت میشوند معمولاً بین تا 4درصد پروتئین خام بیشترى نسبت به ذرت دارند. شایان ذکر است علوفه اکثر غلات زمستانه، اگر در مرحله رشدى آبستنى (ظهور برگ پرچم) برداشت شود به لحاظ کیفى به ارزش غذایى ذرت نزدیک میشوند. علوفه مورد چرا در غلات زمستانه از خصوصیات کیفى بالایى برخوردار هستند، به طوریکه علاوه بر تولید 1تن ماده خشک در هکتار در زمان چرا، میزان پروتئین خام در این علوفه بالا بوده و در هر کیلو گرم ماده خشک آن 12 مگاژول انرژى قابل متابولیسم نهفته است.

خصوصیات علوفه غلات زمستانه چیست؟ خصوصیات علوفه های مصرفی برای تولید سیلاژ چیست؟

به طور کلى علوفه غلات زمستانه و یا سایر منابع علوفه اى که براى تولید سیلاژ اختصاص پیدا میکند بایستى داراى خصوصیاتى شامل:

الف- حداقل 30 درصد از ماده خشک علوفه شامل قندهاى محلول باشد.

ب- ماده خشک علوفه بالاى 20 درصد باشد، اگرچه درصد ماده خشک مطلوب 30 درصد است.

ج- ظرفیت بافرى توده علوفه اى به حدى باشد که در مقابل تغییر اسیدیته مقاومت نکند.

برای دریافت اطلاعات در مورد دستگاه بسته بندی علوفه و دستگاه سیلاژ علوفه، قیمت خرید دستگاه بسته بندی علوفه و مشاوره خرید کافی است با مدیر فروش شرکت جناب آقای مهندس مردانی با شماره همراه 09121537060 تماس بگیرید و یا از طریق پیام رسان ایتا و واتساپ به ایشان پیام ارسال نمایید.

کلمات کلیدی: قیمت دستگاه سیلاژ علوفه,قیمت دستگاه بسته بندی علوفه,فروش دستگاه سیلاژ علوفه,فروش دستگاه بسته بندی علوفه,خرید دستگاه سیلاژ علوفه,خرید دستگاه بسته بندی علوفه,دستگاه بسته بندی علوفه,دستگاه سیلاژ علوفه,دستگاه سیلاژ ذرت علوفه ای,دستگاه سیلاژ تفاله مالت,دستگاه سیلاژ ذرت,دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای,قیمت دستگاه سیلاژ ذرت علوفه ای,قیمت دستگاه سیلاژ,فروش دستگاه سیلاژ,دستگاه سیلاژ تفاله چغندرقند,دستگاه بسته بندی تفاله چغندرقند ,دستگاه سیلاژ یونجه,قیمت دستگاه سیلاژ یونجه,فروش دستگاه سیلاژ یونجه,قیمت دستگاه سیلاژ مالت علوفه ای,خرید دستگاه سیلاژ یونجه